Nieuw: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

23-3-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gaan fuseren tot Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat meldt Edith Schippers (VWS) per brief aan de Kamer.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in januari 2015 zijn beide inspecties gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. Zij werken al jaren nauw samen. De inspecties hebben steeds meer met dezelfde zorgaanbieders te maken zoals GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdzorg die integrale ambulante en residentiële jeugdhulp aanbieden.

Het is efficiënter en effectiever als het toezicht vanuit één inspectie plaatsvindt. Schippers schrijft aan de Kamer: 'Voor het toezicht in het jeugddomein is een fusie tussen beide VWS-inspecties van meerwaarde voor de kwaliteit in de jeugdhulp'.

Bekijk hier de Kamerbrief over de fusie IJZ en IGZ.