Moties aangenomen over waarheidsvinding en verder ontwikkelen jeugdhulp

23-11-2016

Vorige week berichtte de NVO over het Kamerdebat over jeugdzorg. Naar aanleiding van dit debat zijn er door Kamerleden diverse moties ingediend, waarvan er op 22 november jl. twee zijn aangenomen. Het gaat om moties van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

De eerste aangenomen motie verzoekt de staatssecretaris van VWS om een actieplan waarheidsvinding te ontwikkelen. En dit te doen in samenwerking met ouderorganisaties die vijf regio bijeenkomsten organiseren, de VNG, Jeugdzorg Nederland en de Rechtspraktijk en de Kamer over de voortgang te informeren in de tweede helft 2017.

De tweede aangenomen motie verzoekt de regering om in kaart te brengen welke activiteiten, onderzoeken en andere zaken er allemaal vanuit betrokken partijen plaatsvinden om de jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, verder te ontwikkelen als het gaat om kwaliteit, effectiviteit en innovatie en daarbij aan te geven op welke wijze dit geborgd gaat worden in de praktijk, en de Kamer hierover in januari 2017 te informeren.

Hier kunt u alle ingediende moties en stemmingsuitslagen bekijken.