Mogelijk wettelijke maatregelen tegen misbruik stages en werkervaringsplaatsen

13-6-2016

De Kamerfracties van SP, GroenLinks en PvdA zijn kritisch op het plan van aanpak van minister Asscher (SZW) waarmee hij misbruik van stages en werkervaringsplaatsen wil aanpakken. Dit bleek tijdens een debat op 9 juni.

Belangrijkste uitspraken van Tweede Kamerleden

  • Paul Ulenbelt (SP) vindt dat de minister blijft tobben en dat er een heldere norm geïntroduceerd zou moeten worden. Hij zou willen dat een stage onderdeel is van een opleiding en dat al het andere geldt als werk waarbij er tenminste minimumloon betaald moet worden en een arbeidsovereenkomst van toepassing is.
  • Ook John Kerstens (PvdA) is benieuwd of de minister hierover nadenkt. Volgens hem zou er in geval van een werkervaringsplaats ten minste een fatsoenlijk loon tegenover moeten staan, zodat situaties als werken voor een boekenbon niet meer voor kunnen komen. Dit bleek uit onderzoek van tv-programma De Monitor in samenwerking met de NVO, het NIP en de Stichting Masterpsychologen. Uiteindelijk wil iedere pas afgestudeerde, zoals een orthopedagoog of psycholoog werk krijgen binnen de organisatie en niet naar de deur verwezen worden als zij de stap zetten om te melden, aldus Kerstens.
  • Volgens Linda Voortman (GroenLinks) zouden pas afgestudeerden een fatsoenlijk loon moeten krijgen. Ook bepleit ze een apart meldpunt waar jongeren terecht kunnen met (vermoedens van) misbruik van een stage of werkervaringsplaats.


Reactie minister Asscher
De minister twijfelt of het voorstel van SP en PvdA gaat helpen. De wetgever en de Inspectie SZW gaan op dit moment uit van de situatie van individuele gevallen waarbij er wordt gekeken naar de feiten en omstandigheden van de stage of werkervaringsplaats. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken of er sprake is van leerdoelen, begeleiding en dat het werk dat gedaan wordt anders is dan van reguliere werknemers. Als we dit loslaten, zou dit volgens Asscher tot gevolg kunnen hebben dat er straks minder stages en werkervaringsplaatsen zijn terwijl dit ook belangrijk is voor de ontwikkeling van basisvaardigheden. Een apart meldpunt zoals GroenLinks voorstelt, ziet de minister niet zitten. Wel wordt er gewerkt aan het verbeteren van de vindbaarheid van het meldpunt van de Inspectie SZW en kan men een melding doen bij FNV Jong.

Voor de zomer komt er nog een moment waarbij Kamerleden moties zullen indienen naar aanleiding van dit debat. Het is nog onbekend of dat ook over de misbruik van stages en werkervaringsplaatsen zal gaan, zoals het nemen van wettelijke maatregelen. Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte brengen als dat het geval is.