Minister Schippers legt verzoek NVO en NIP naast zich neer

20-7-2015

Minister Schippers is niet voornemens om het mogelijk te maken dat de orthopedagoog generalist (NVO) en de Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) in 2016 als hoofdbehandelaar kunnen functioneren in de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Dit liet zij weten in een reactie op de brief die NVO en NIP in juni hierover stuurden.

 

In de NZa beleidsregels voor de Generalistische Basis-GGZ voor 2016 zijn de OG NVO en de K&J NIP opnieuw opgenomen in de lijst van hoofdbehandelaren. De NVO en het NIP hebben in een brief aan minister Schippers ervoor gepleit dat deze twee beroepsgroepen in 2016 ook in de Gespecialiseerde-GGZ hoofdbehandelaar kunnen zijn..

 

Helaas geeft minister Schippers in haar reactie aan dat zij niet voornemens is wijzigingen aan te brengen in het hoofdbehandelaarschap voor de Gespecialiseerde-GGZ.

 

NVO en NIP betreuren dit aangezien dit beleid voor 2016 knelpunten oplevert in de praktijk, zowel voor cliënten, werkgevers als beroepsbeoefenaren. Waar de orthopedagoog generalist of de K&J psycholoog in staat is om de regie te voeren over de behandeling, kan deze nu niet altijd de hoofdbehandelaar zijn. Daarbij zou een aanpassing op de regels mooi aansluiten op de lijn van de commissie Meurs, welke zegt dat de zorg geboden moet worden door de zorgaanbieder die daartoe het best geëquipeerd is en die de zorg het meest doelmatig kan bieden. De brief met het verzoek van NVO en NIP kunt u hier nogmaals lezen.

 

Het verzoek van NVO en NIP om de OG en K&J in 2016 te laten functioneren als hoofdbehandelaar in de Gespecialiseerde GGZ staat los van het besluit van de minister om de orthopedagoog generalist op te nemen in de Wet BIG als eigenstandig beroep. Lees hier meer over de laatste stand van zaken rondom opname van de OG in de Wet BIG.