Minister: model-Kwaliteitsstatuut als kwaliteitsnorm regiebehandelaarschap

10-6-2016

Minister Schippers (VWS) reageerde afgelopen week op de brief die de NVO haar per kerende post op 19 mei stuurde. Naar mening van de NVO gaf de minister geen antwoord op de eerder gestelde vragen. In deze nieuwe brief wordt duidelijk dat de minister geen tijdelijke voorziening wil treffen waardoor de orthopedagoog generalist toch als regiebehandelaar zou kunnen functioneren met ingang van 2017 tot aan BIG-registratie. Zij verwijst naar het model-Kwaliteitsstatuut als kwaliteitsnorm voor het regiebehandelaarschap en dat deze door veldpartijen tot stand is gekomen. Hier wil ze niet aan tornen.

Op 26 mei jl.  liet de minister dit ook weten aan de Tweede Kamer tijdens een debat over de ggz. Zowel de fracties van D66 als het CDA hadden hier vragen over gesteld, concreet ook over de gevolgen voor de beroepsgroep en hun cliënten. In datzelfde debat bevestigde de minister wel dat zij het zeer positief zou vinden als de orthopedagoog generalist in de Wet BIG wordt opgenomen en dat het wetsvoorstel hiervoor in voorbereiding is.

De minister erkent in de nieuwe brief dat de NVO hard aan de slag is om met onder andere de hoofdopleiders de opleidingen zo in te richten dat deze straks voldoen aan de eisen die de Wet BIG stelt. De verwachting is nu dat na de zomer het wetsvoorstel waarmee de Wet BIG wordt gewijzigd naar de Raad van State wordt verzonden voor advies en ter consultatie wordt voorgelegd, waarna het naar de Tweede Kamer gaat voor behandeling. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Bekijk hier de brief van de minister aan de NVO van 3 juni jl.
Bekijk hier de brief van de NVO aan de minister van 19 mei jl.
Voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp klikt u hier