Minister De Jonge met beroepsverenigingen en gemeenten in gesprek over jeugd-ggz

7-9-2018

Op woensdag 5 september sprak de VNG werkgroep jeugd-ggz met minister de Jonge over de rol van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp, erkenning voor het werk van jeugdprofessionals en ruimte voor professionals, waaronder (ortho)pedagogen, en de inzet van expertise aan de voorkant om in te schatten welke kinderen en gezinnen welke hulp moeten krijgen.
 
In de VNG werkgroep jeugd-ggz bespreken gemeenten, beroepsverenigingen, GGZ Nederland, MIND, het kenniscentrum KJP, VNG en VWS actuele zaken rondom de jeugd-ggz. De NVO is lid van deze werkgroep. Samenwerking en elkaars expertise kennen en erkennen zijn belangrijke speerpunten om vanuit het belang van kinderen en gezinnen op het juiste moment de meest passende zorg en hulpverlening te bieden. In een inspirerend gesprek met minister De Jonge werden verschillende vraagstukken die hiermee samenhangen besproken.
 
Aan de minister werden het rapport evaluatie Jeugdwet ‘de stem van de professional’ aangeboden en het boekje met ‘dubbelinterviews met jeugdprofessionals’, die tot stand kwamen mede door de NVO.