Marnix de Romph directeur van P3NL

4-1-2016

Marnix de Romph (44) is de eerste directeur van P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die begin 2015 is opgericht. De NVO is lid van P3NL. De Romph heeft de opdracht om van deze krachtenbundeling een solide, slagvaardige organisatie te maken die zowel de diverse beroepsbeoefenaars verbindt, als hen vertegenwoordigt in Den Haag en Brussel.

“Marnix brengt veel ervaring mee vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg en de bestuurlijke circuits daaromheen. Bovendien is hij geen onbekende in de ggz. Hij is vooral een bestuurder die weet te verbinden, met een groot netwerk in de zorg, de sector waarin hij al jaren met veel bevlogenheid aan het werk is”, zegt Jeroen Muller, bestuursvoorzitter van P3NL. Marnix de Romph, vanaf 1 januari 2016 in dienst bij P3NL, was tot die datum directeur van de vereniging van eerstelijnszorgorganisaties InEen, die in 2014 ontstond uit een fusie. Hij begeleidde het fusieproces en laat nu een solide vereniging achter die een stevige positie in de gezondheidszorg heeft verworven.

Nieuw elan
Over het werk bij P3NL zegt De Romph: “Je ziet dat er sprake is van nieuw elan in de ggz. Het ontstaan van P3NL als federatie is daar een teken van. Je ziet het aan de toekomstagenda voor de ggz die de federatie onlangs aan de minister heeft aangeboden, en aan de manier waarop allerlei partijen en personen gezamenlijk de schouders zetten onder de opgaven die we op ons bord hebben. Men wil wat. Denk aan het werkelijk centraal stellen van de patiënt, zorg op maat bieden en het transparanter krijgen van de geestelijke gezondheidszorg.”

Bruggen bouwen
Er zijn grote uitdagingen die aandacht vragen. “Zo moeten kinderen en hun ouders snel de juiste hulp krijgen”, aldus De Romph. “Specialistisch als dat moet en uiteraard staat zorgvuldigheid voorop als het om privacy gaat. Jeugdhulpprofessionals in gemeenten en in de regio’s moeten vindbaar en toegankelijk zijn voor ouders en voor elkaar. Daar moet een slag gemaakt worden en volgens mij heeft de federatie P3NL de power om die dingen voor elkaar te krijgen. Ik wil daar van harte mijn bijdrage aan leveren – door bruggen te bouwen tussen alle betrokken organisaties, zowel binnen als buiten de federatie. Dat verdienen de cliënten die dagelijks op de zorg en ondersteuning rekenen van professionals. Professionals die op hun beurt elke dag hun bijdrage leveren aan effectieve, doelmatige en klantgerichte psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg. Anders gezegd: zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Daarbij wil ik me inzetten om het taboe op psychische stoornissen te doorbreken. Voeg daarbij de noodzaak om de zorg betaalbaar te houden met minder administratieve lasten en je begrijpt dat ik een volle agenda zal krijgen.”

Voor meer informatie over P3NL kijk op www.p3nl.nl.