Marijke Muller met welverdiend pensioen op 31 maart a.s.

23-3-2016

Marijke Muller neemt na bijna 12,5 jaar afscheid van de NVO

Afgelopen maart trad Dieke Maatman aan als bestuurs- en directiesecretaresse. Ze heeft jarenlang in een vergelijkbare functie bij PLUS gewerkt. Na een korte stop vanwege de geboorte van haar kinderen komt zij weer terug in het arbeidsproces om Marijke Muller te vervangen. Voor leden die ons bureau in Utrecht bezochten, voor leden of externe contacten die afspraken maakten met directie of bestuur van de NVO én voor leden van de Colleges van Toezicht en Beroep was en is Marijke bijna 12,5 jaar een vertrouwd gezicht. Of in ieder geval een vertrouwde stem aan de telefoon of een vertrouwde naam onder vele afsprakenmails. Na die bijna 12,5 jaar gaat Marijke ons verlaten om van haar welverdiend pensioen te genieten. Op 31 maart nemen wij als bestuur en bureau afscheid van haar. Feestelijk, maar natuurlijk ook met een tikje melancholie.