Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsvrouw

5-4-2016

De Tweede Kamer heeft op dinsdagmiddag 5 april ingestemd met de voordracht van Margrite Kalverboer als Kinderombudsvrouw en opvolger van Marc Dullaert. De benoeming is voor zes jaar.

Kalverboer werd in 2012 bijzonder hoogleraar Kind, Orthopedagogiek en Vreemdelingenrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder promoveerde ze op onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming, over ernstige opvoedingsproblematiek. Ze werkte ook als gedragswetenschapper in een jeugdgevangenis.

Bij de NVO is Kalverboer sinds februari 2009 onafhankelijk voorzitter van het College van Beroep. Het bestuur van de NVO is haar zeer erkentelijk voor wat zij in die hoedanigheid voor de  vereniging heeft betekend. Hoewel de NVO Margrite nu waarschijnlijk als voorzitter van het College gaat verliezen -maar er zijn slechtere reden om een voorzitter kwijt te raken- zijn wij bovenal heel trots op haar. Het bestuur van de NVO is er van overtuigd dat Margrite in haar nieuwe hoedanigheid nog meer voor kinderen en jongeren zal kunnen betekenen dan zij toch al deed.

De laatste maanden was Margrite Kalverboer tevens vanuit het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht (RUG) betrokken bij een project van NVO, NIP en Defence for Children. Dit project traint pedagogen en psychologen om orthopedagogische rapportages op te stellen over vluchtelingenkinderen, zodat het belang van het kind mee wordt gewogen bij een asielprocedure. Dit komt voort uit één van de bepalingen uit het VN-Kinderrechtenverdrag.