Manifest voor het Kind

1-6-2019

Gemeenten krijgen dit jaar en de komende jaren extra geld voor de jeugdhulp. Het is nu zaak dat er voldoende middelen en ruimte vrij komen voor de professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor professionals zoals de pedagogen en orthopedagogen die scholing kunnen volgen, waar ruimte is voor intervisie en opleiding en waar administratieve lasten zodanig worden aangepakt zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen. De NVO denkt samen met andere beroepsverenigingen graag mee hoe we dit samen verder kunnen realiseren.  

Op 1 juni is de Internationale Dag van het Kind. Juist daarom brengen we vandaag samen met andere partijen het Manifest voor het Kind uit. Waarin kinderen, gezinnen en professionals centraal staan, waarin goede zorg een prijs heeft en waarin Zorg voor Jeugd van groot maatschappelijk belang is en iedereen in  de samenleving aan gaat. Klik hier voor het Manifest voor het Kind

Download: