Manifest over belang van 1001 kritieke dagen

6-10-2015
Afbeelding: 1001 kritieke dagen

In de Week van de Opvoeding heeft de NVO samen met het NIP, DAIMH en Babywerk het initiatief genomen om aandacht te vragen voor het Manifest 1001 Kritieke Dagen. De eerste 1001 dagen van een kind, van conceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Dit blijkt uit velerlei wetenschappelijk onderzoek. Naar voorbeeld van het Engelse Manifest 1001 Critical Days heeft een aantal organisaties nu het initiatief genomen om een vergelijkbare campagne op te zetten in Nederland. Wij vragen een groot aantal organisaties en belangstellenden het Manifest 1001 Kritieke Dagen te onderschrijven.

Het gezamenlijke streven van het Manifest is toepassing van nieuwe wetenschappelijke kennis en expertise in de begeleiding van ouders en baby's. Direct, maar ook via de professionals om hen heen. Feiten en cijfers laten zien dat preventieve informatieverstrekking, lichte sturing, korte interventies - en waar nodig traject-hulpverlening - in gezinnen met jonge kinderen een groot verschil kunnen maken voor de emotionele ontwikkeling van baby's. En belangrijk: dat daarmee problemen op latere leeftijd (en binnen gezinnen) kunnen verminderen of worden voorkomen. Deze informatie is zeker voor gemeenten - die sinds dit jaar verantwoordelijk zijn voor de brede jeugdhulp - van groot belang.

In navolging van Groot Brittannië, waar landelijk en partij-overstijgende politieke steun is voor het Manifest, vastgelegd in het rapport Building Great Britons, is het doel de visie van 1001 Kritieke Dagen structureel te implementeren in (gemeentelijk) beleid. Daarvoor is breed draagvlak nodig. Daarom vragen we een groot aantal beroepsverenigingen, belangenorganisaties, wetenschappers en andere belangstellenden - waaronder u - het Manifest te onderschrijven. Hoe meer draagvlak, des te groter de kans dat gemeenten bereid zijn blijvend te investeren in de cruciale eerste 2 jaar van kinderen.

Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 5 oktober, waar de NVO en NIP aanwezig waren, is het Manifest aangeboden aan de voorzitter van de subcommissie Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook wordt gewerkt aan een uitwerkingsplan voor implementatie.

Wilt u als organisatie/vereniging dit Manifest ook ondersteunen en uw logo plaatsen onder het Manifest? Dat kan! Mail naar t.dekroon@nvo.nl (medewerker Public Affairs).