Maatregel schorsing en ontzetting: voortaan beter zichtbaar

20-10-2016

Als het College van Toezicht een maatregel oplegt aan een NVO-lid, dan  kan het bestuur van de NVO besluiten dat openbaar te maken. De regels en het beleid voor publicatie liggen echter nog niet vast. Ze zijn dus ook niet kenbaar voor leden, terwijl leden, die aan de beroepscode zijn gehouden en onder tuchtrecht vallen, vooraf moeten weten wat de consequenties kúnnen zijn als zij ernstig nalatig zijn. Op dit moment publiceert de NVO alleen een ontzetting uit de vereniging op het openbare gedeelte van de website van de NVO. Het bestuur heeft besloten de opgelegde maatregelen van zowel schorsing als ontzetting voortaan via meerdere kanalen te publiceren. Potentiële cliënten moeten namelijk na kunnen gaan of een pedagoog geschorst of ontzet is vanwege een ernstige inbreuk op de professionele standaarden van de NVO. De regels worden vastgelegd in het klachtenreglement.

Lees meer >