Ledenraad benoemt vertrekkend voorzitter Jim Bijlstra tot Lid van Verdienste

13-12-2019

Is het vanzelfsprekend dat een vertrekkend bestuurslid of voorzitter Lid van Verdienste van de NVO wordt? Geenszins. De statuten bepalen dat er sprake moet zijn van een aantoonbare bijdrage aan de verenging en aan de beroepsgroep. Die bepaling vond de ledenraad volop van toepassing op Jim. Namens het bestuur reikte bestuurslid Marie-Jeanne van Hagen Jim het Lidmaatschap van Verdienste aan hem uit vanwege:

  • de consequente, vriendelijke maar duidelijke wijze waarop Jim de beroepsgroep van meet af aan positioneerde, o.a. bij collega-beroepsverenigingen en door de voedingsbodem te leggen voor de campagne Ikkanhet.nl;
  • de ontwikkeling en het neerzetten van de nieuwe verenigingsstructuur;
  • de wijze waarop hij sturing gaf aan het bureau, met ondersteuning, vertrouwen en ruimte, waardoor het bureau zich kon ontwikkelen tot wat het nu is.


De ledenraad benoemde ook Paul Willems tot nieuw bestuurslid van de NVO. Paul is bestuurder van Amerpoort en goed thuis in de jeugd-ggz, de gehandicaptenzorg en in governancevraagstukken.

De ledenraad stelde o.a. de beroepscompetentieprofielen voor zowel de basis-orthopedagoog als de orthopedagoog-generalist vast als norm waaraan beroepsgenoten voldoen als zij instromen in de beroepsgroep. De ledenraad ziet, als het gaat om verdere ontwikkeling van professionals gedurende hun loopbaan, perspectief in het advies De B van Bekwaam, dat de Raad voor de Volksgezondheid  dit najaar uitbracht.