Ledenraad benoemt Harriët Speelman tot Lid van Verdienste en stelt strategisch beleidsplan vast

14-12-2018

De NVO heeft er een Lid van Verdienste bij. Niets vermoedend sloot Harriët Speelman gisteravond aan bij de ledenraad, in de veronderstelling dat zij een inhoudelijk agendapunt kwam toelichten. De ledenraad had haar daarvóór al benoemd tot Lid van Verdienste, dus bestuurslid Marie-Jeanne Verhagen kon haar vrijwel meteen gaan toespreken. Harriët heeft haar sporen bij de NVO meer dan verdiend; onvermoeibaar zette zij zich in voor de kwaliteit van de opleidingen en als zodanig stond aan de wieg van de reguliere opleiding orthopedagoog-generalist. Zij bemenste tal van commissies binnen én buiten de NVO; de laatste daarvan was het penningmeesterschap in het bestuur van de FGZPt. De NVO is Harriet zeer erkentelijk voor al haar inzet. Gisteravond, nadat zij enigszins van de verrassing was bekomen, was Harriët al bezig met ideeën over de invulling van de prijs die verbonden is aan het Lidmaatschap van Verdienste.

De ledenraad stelde, met enige amendementen, ook het strategisch beleidsplan, het jaarplan 2019 en de begroting 2019 vast. De vier hoofdpunten van het strategische beleidsplan bleven overigens recht overeind staan. We stellen de basistekst op grond van die amendementen bij. Het is echter niet dié basistekst die u zult ontvangen; die bewerken we tot een visueel aansprekend document, dat we begin 2019 kunnen verspreiden.

De vier hoofdpunten van het strategische beleidsplan zijn:

  • De NVO is inhoudelijk gezaghebbend op maatschappelijke opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken;
  • De NVO creëert ruimte voor pedagogen om hun beroep uit te oefenen;
  • De NVO faciliteert de juiste pedagoog op de juiste plek; en zorgt voor een registratiesysteem dat daarbij past;
  • De NVO is ook door haar omvang gezaghebbend.