Landelijke schrapdagen in het jeugddomein

3-5-2019

Op 12 juni en 4 september zijn de ‘Landelijke Schrapdagen’ voor het jeugddomein. Op 12 juni halen jeugdprofessionals hun knelpunten in hun administratie en regelgeving op en op 4 september pitchen jeugdprofessionals deze knelpunten aan gemeenten en werkgevers. De NVO roept leden uit de jeugdhulp op hieraan mee te doen. De praktische uitleg en aanmeld link vind je in deze flyer.

Rita Verdonk is aangesteld als speciaal adviseur om vanuit het programma (Ont)regel de Zorg aan de slag te gaan met het tegengaan van vermijdbare administratieve lasten. Hierover is zij ook met de NVO, NIP, BPSW en andere beroepsverenigingen in gesprek gegaan. Ze zet het perspectief van de professional centraal en is daarmee een uitstekende ambassadeur! Naast schrapacties in de jeugdhulp zijn er ook acties in andere sectoren zoals de gehandicaptenzorg.

Tijdens een eerder overleg dit voorjaar nam Rita Verdonk ook onze eigen ‘paarse krokodil’ in ontvangst. U kunt ze ook nog steeds bestellen. Heeft u voorbeelden die samenhangen met de ‘paarse krokodil, wij horen dit graag van u! Mail naar m.visser@nvo.nl.