Lagere tarieven voor aanvraag geaccrediteerd cursorisch aanbod (bij -en nascholing)

23-11-2017

Samen met de sector Jeugd van het NIP accrediteert de NVO cursorisch aanbod via het gezamenlijke Accreditatiebureau Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP - NVO Orthopedagoog Generalist. Dit is voor veel van onze leden interessant, want als zij een geaccrediteerde cursus of workshop volgen, kunnen zij die laten meetellen voor:

- het individuele opleidingstraject tot NVO Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
- herregistratie Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Dit onderwijs kan ook worden gebruikt voor:
- de herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog/Pedagoog
- de herregistratie (post-)master en het opleidingstraject in het kader van registratie bij SKJ (pedagogen en psychologen)

Inmiddels blijkt dat accreditatie in de praktijk minder kost. Daarom kunnen we een lager tarief gaan hanteren. Daarnaast hebben we ook een inhoudelijk doel om de tarieven voor opleiders te verlagen: we willen de laagdrempeligheid voor met name kleinere opleidingen vergroten; we willen meer alle werkvelden bedienen (o.a. ook gehandicaptenzorg); én het aantrekkelijk maken voor incompany opleidingen om een aanvraag in te dienen.

We verwachten dat we door de lagere tarieven een nog meer gevarieerd opleidingsaanbod voor u kunnen realiseren.

Wilt u meer weten over de tarieven voor opleiders en het opleidingsaanbod, kijk op onze website.