Laatste herinnering: BIG-herregistratie gz-psychologen

21-11-2016

Aan het eind van dit jaar verloopt de BIG-registratie van bijna 12.000 gz-psychologen. Uit cijfers van het BIG-register blijkt dat bijna 40% van de gz-psychologen nog geen aanvraag voor herregistratie heeft gedaan. Omdat een groot aantal gz-psychologen lid is van de NVO, besteden wij hier ook aandacht aan. Vraagt u uw herregistratie niet op tijd aan, dan betekent dit een doorhaling in het BIG-register.

Om uw BIG-registratie te behouden moet u uw aanvraag op tijd indienen. Dat wil zeggen vòòr de uiterste herregistratiedatum (UHD). Meer informatie over de UHD vindt u op de website van het BIG-register. Ook kunt u via de website uw aanvraag indienen bij het item ‘Mijn registratie’. Zolang uw aanvraag in behandeling is, wordt uw inschrijving in het BIG-register niet doorgehaald.

Ondersteuning NVO

  • Op vragen die veel gesteld zijn over de gz-herregistratie, vindt u een antwoord op de website van de NVO.
  • Heeft u vragen over de werkzaamheden die meetellen voor uw gz-herregistratie, dan kunt u contact opnemen met Cécile Salden, beleidsmedewerker van de NVO, via c.salden@nvo.nl of 030 303 17 40.