Laat je stem horen via De Nationale (Ont)Regelmonitor

1-2-2019

Zorgverleners, hoe gaat het vandaag? Die vraag staat centraal in De Nationale (Ont)Regelmonitor, een initiatief van diverse organisaties voor zorgverleners waar de NVO via P3NL zich bij heeft aangesloten. De NVO pleit voor de vermindering van administratie lasten omdat deze de professional afhouden van het eigenlijke werk. Vorige week werd al bekend dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat moet zorgen voor vermindering van de administratieve lasten voor binnen de Wmo en Jeugdwet. Maar we zijn er nog niet.

Ministers Bruins en De Jonge gaven het in de Tweede Kamer al aan: “We stoppen pas als zorgverleners merkbaar minder regeldruk ervaren.” Oftewel: alleen ú kunt aangeven of de regeldruk daadwerkelijk afneemt in de dagelijkse praktijk. Doe daarom mee aan de Nationale (Ont)Regelmonitor. Laat in vijf minuten ook weten hoe het staat met de regeldruk in uw werk als psycholoog, psychotherapeut of pedagoog en vul de monitor in via www.ontregelmonitor.nl.

Minimaal twee keer per jaar wordt via de monitor de status van de regeldruk volgens zorgverleners, waaronder natuurlijk psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, in beeld gebracht. Zo houden we met elkaar de vinger aan de pols bij de realisatie van het Actieplan (Ont)Regel de Zorg dat het ministerie van VWS in mei 2018 presenteerde.

Het afgelopen jaar gaven ministers Bruins en De Jonge het al aan in de Tweede Kamer: “We stoppen pas als zorgverleners merkbaar minder regeldruk ervaren.” Die uitspraak vormt de basis voor De Nationale (Ont)Regelmonitor waarin zorgverleners in vijf minuten tijd zélf kunnen aangeven of zij daadwerkelijk minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse praktijk. De monitor onderzoekt hoe en in welke mate zorgverleners regeldruk ervaren in de dagelijkse praktijk, waar de regels – volgens hen – vandaan komen en welk effect dit heeft op hun functioneren, plezier in het werk en vanzelfsprekend de zorg die zij verlenen aan patiënten.

Voor (ortho)pedagogen die de monitor invullen geldt nog een aandachtspunt: bij de in te vullen beroepsgroepen is de groep (ortho)pedagogen niet apart vermeld. U kunt gebruik maken van de optie “anders” en daar u beroep invullen. De NVO zal in een volgende versie van de monitor pleiten voor opname van de orthopedagoog als beroepsgroep.

(Ont)Regel de Zorg
De Nationale (Ont)regelmonitor is ruim een jaar na de start van de beweging (Ont)Regel de Zorg geïntroduceerd. Nadat in oktober 2017 bekend werd dat zorgverleners minimaal 40% van hun tijd kwijt waren aan onzinnige administratie, sloeg het zorgveld de handen ineen. Na de grootschalige schrapconferentie in november 2017, volgden begin 2018 de ‘Schrap- en Verbetersessies' waar honderden zorgverleners aan deelnamen. Eind maart werden de 62 concrete schrappunten gepresenteerd. Deze punten vormden de basis voor het Actieplan (Ont)Regel de Zorg met meer dan 150 maatregelen waarmee de ministers Bruins en De Jonge zich committeerden aan het terugbrengen van de regeldruk voor zorgverleners.

Doe mee!
Laat ook weten hoe het staat met de regeldruk in jouw werk als psycholoog, psychotherapeut of pedagoog en vul de monitor in via www.ontregelmonitor.nl.