Kwaliteitsstatuut GGZ 18+ en veel gestelde vragen

29-4-2016

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de GGZ, die werkzaam zijn binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit geldt dus niet voor zorgaanbieders die binnen de Jeugdwet werken. Minister Schippers informeerde op 26 april de Eerste en Tweede Kamer hierover via een kamerbrief. Naar aanleiding van deze brief stelde de NVO een overzicht van veel gestelde vragen op. In dit overzicht kunt u lezen wat een kwaliteitsstatuut is, welke gevolgen het heeft voor zorgaanbieders en voor de regelgeving in de GGZ 18+ en voor welke leden van de NVO het kwaliteitsstatuut van toepassing is.

Het overzicht van veel gestelde vragen vindt u in het themadossier GGZ.

Vragen?
Heeft u vragen over het kwaliteitsstatuut? Dan kunt u die stellen aan Cécile Salden, beleidsmedewerker, via c.salden@nvo.nl of via het telefoonnummer 030 – 303 17 40.