Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg naar Tweede Kamer

7-7-2016

De kwaliteitsagenda ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’ heeft als doel de zorg voor mensen met een beperking voor te bereiden op de toekomst. De staatssecretaris heeft op vrijdag 1 juli de kwaliteitsagenda naar de Tweede Kamer verzonden. ’s Middags overhandigde hij het document aan de sector, waar de staatssecretaris in gesprek ging met o.a. cliënten, zorgprofessionals en bestuurders.  De belangrijkste vijf punten uit de agenda zijn:

  1. Versterking van de positie van de cliënt
  2. Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen
  3. Toegeruste, betrokken professionals
  4. Bestuurders sturen met visie en bevorderen samenwerking
  5. Transparantie, (technologische) innovatie en samenwerking

Bij het opstellen van de agenda heeft de staatssecretaris veel samengewerkt met het veld. Ook de NVO heeft bijgedragen aan deze agenda en is verheugd met feit dat de professional zoveel aandacht krijgt in deze agenda. Nu moet de stap worden gemaakt naar het uitvoeren van de plannen. Wij zullen ons, samen met andere partijen, blijven inzetten voor het versterken van de positie van de professional. Zo zal er worden ingezet op de ontwikkeling van richtlijnen voor deze sector.