Klachtenregeling onder de Jeugdwet, Wkkgz of beide?

8-11-2019

Als u als zelfstandige in de zorg werkt, bent u verplicht om een klachtenregeling te hebben. Welke klachtenregeling u moet hebben hangt af van onder welke wet u werkzaam bent. U kunt onder de Jeugdwet werkzaam zijn, onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of onder beide. Wanneer valt u echter onder welke wet en welke eisen worden er aan de verschillende klachtenregelingen gesteld?

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?
Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure.


Val ik onder de Jeugdwet?
Voor de Jeugdwet geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) niet. Dit geldt overigens ook voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De eisen omtrent de klachtenregelingen binnen de jeugdhulp zijn dan ook anders dan de eisen die gesteld worden in de Wkkgz. De BPSW heeft de eisen die de Jeugdwet stelt aan de klachtenregeling op een rijtje gezet.