Klachtenregeling, klachtfunctionaris en geschillencommissie WKKGZ

1-7-2016

De WKKGZ, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 2017 in volle omvang van kracht wordt, legt nieuwe verplichtingen op. NVO en NIP verwachten dat veel instellingen redelijk soepel op die nieuwe verplichtingen kunnen inspelen. Vrijgevestigden zal dat moeilijker vallen. Als NVO en NIP willen we u graag ondersteunen waar dat kan en in onze macht ligt. De afgelopen weken hebben we daarom samen e.e.a. geïnventariseerd en uitgezet. Dit resulteert erin dat wij:

  • na de zomer een ‘WKKGZ-proof’ klachtenregeling uitbrengen; deze kunt u overnemen en gebruiken;
  • in het najaar duidelijkheid geven over waar en hoe u klachtenfunctionarissen kunt inschakelen. Tot die tijd kunnen wij u al op meer incidentele basis verder helpen;
  • In het najaar duidelijkheid kunnen geven over de vraag of en hoe ook vrijgevestigden zich kunnen aansluiten bij een landelijke (maar regionaal werkende) geschillencommissie.


NVO en NIP streven ernaar om, waar het gaat om een pool van klachtenfunctionarissen en aansluiting bij een geschillencommissie, meer partijen in de ggz te betrekken en waar mogelijk samen op te trekken. Dan gaat het om een aantal verenigingen binnen P3NL, maar ook daarbuiten.

Voor de goede orde merken wij op dat in bovenstaande actiepunten nog niet de incidentenregeling is meegenomen. Daarop komen wij later apart terug.

> Voor meer informatie: NVO: Diana Visser, d.visser@nvo.nl; NIP: Rosalinde Visser, rosalinde.visser@psynip.nl.