Kinderrechten waarmaken, agenda voor de Jeugd

12-4-2017
Afbeelding: Agenda Jeugd 12 april 2017


Woensdagmorgen 12 april bood het bestuur van Jeugdpoort tijdens een ontbijtsessie de ' Agenda voor de Jeugd, Kinderrechten waarmaken', aan aan Kinderombudsman Margrite Kalverboer en SER-Voorzitter Mariëtte Hamer. De NVO ondertekende, met 25 andere partijen, de agenda.

De agenda bestaat uit zeven ambities die samen uitwerking geven aan het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind:

  • inzet op preventie en vroegsignalering;
  • het daadwerkelijk betrokken van jeugdigen en hun ouders/verzorgers;
  • onderwijs voor alle kinderen en jongeren;
  • terugdringen van kindermishandeling;
  • integrale en sluitende aanpak bij overgang van jeugd naar volwassenheid;
  • specialistische functies beschikbaar houden en investeren in expertise;
  • een 'lean' ingericht stelsel.


Met die punten sluit de agenda naadloos aan bij wat ook de NVO wil bereiken, waarmee de NVO al volop bezig is en waarvoor zij diverse activiteiten opzet.
Margrite Kalverboer zal zich de komende jaren als aanmoediger, maar ook als bewaker opstellen: van woorden naar daden. Daarvoor pleiten ook jongeren zelf en clientorganisaties tijdens de bijeenkomst. Kamerleden van de meeste politieke partijen waren ook aanwezig bij de sessie. Op hen was de bijeenkomst zeker ook gericht. We hopen dat de agenda terug komt in het regeerakkoord en dat ook de landelijke politiek de komende jaren helpt om de ambities te realiseren. Maar eerst en vooral hebben we als NVO daarin een eigen verantwoordelijkheid.

>Brochure Kinderrechten waarmaken