Kinderrechten op de vlucht

7-12-2017

Kinderrechten vinden we belangrijk. Hoe zit het eigenlijk met de vluchtelingkinderen? Op 12 december is er een lezing  over Kinderrechtenverdrag in het onderzoek en praktijk van het migratiebeleid.

In het kader van de lezingencyclus Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk staan orthopedagogen Elianne Zijlstra en Carla van Os dinsdagmiddag 12 december stil bij de functie van het Kinderrechtenverdrag in het onderzoek en de praktijk van het migratiebeleid.

Over de betekenis van de wetenschap voor de praktijk bestaat veel discussie. Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht kiest partij in dit lezing door de klinische praktijk te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek. Het is interessant om te onderzoeken of, en zo ja in welke gevallen en na hoeveel tijd, asielzoekerskinderen schade oplopen in hun ontwikkeling als ze na lang verblijf alsnog uitgezet worden naar het land waar hun ouders vandaan kwamen. In de praktijk van het asielbeleid heeft deze wetenschappelijke kennis aan de basis gestaan van het kinderpardon.

Aanwezigen doen er goed aan zich van tevoren in het verdrag te verdiepen want ze zullen zich niet kunnen onttrekken aan een heuse Kinderrechtenquiz. Deelname is gratis voor NVO-leden, aanmelden kan op www.nji.nl/nl/Agenda/Kinderrechten-op-de-vlucht.

Tijdens de bijeenkomst wordt er ook een licht geworpen op de klinische praktijk van het Onderzoekscentrum, waarbij de belangen van kinderen en hun ouders vanuit een orthopedagogische visie op de rechten van het kind worden onderzocht en beschreven. Advocaten gebruiken deze rapportages in procedures om daarmee te bewerkstellingen dat de belangen van het kind een (eerste) overweging kunnen vormen in de migratiebeslissing die over asielzoekerskinderen wordt genomen.  Een pool van vrijwilligers van NVO en NIP is actief door het opstellen  van deze gedragswetenschappelijke rapportages.

>>meer informatie