Kinderombudsman Margrite Kalverboer: ‘Een pedagoog in elke gemeente’

31-8-2018
Afbeelding: VNG magazine aug 2018-2

Pontificaal op de omslag van de VNG special Jeugd (die bij elke gemeente in veelvoud ligt!) pleit Kinderombudsman (-vrouw) Margrite Kalverboer ervoor dat elke gemeente een pedagoog aanstelt. In het omslagartikel wijst Kalverboer erop hoe belangrijk het is dat elke bestuurder, elke zorginstelling, elke professional handelt vanuit de kernbepalingen van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

Dat betekent dat de mening en wensen van kinderen worden meegenomen, ook en juist als het gaat om beleid dat niet per definitie primair op kinderen is gericht; denk aan huisvestings- of armoedebeleid. Voor de naar de gemeente gedecentraliseerde Jeugdhulp betekent het dat je de best opgeleide experts aanstelt op cruciale plaatsen.

Experts die kunnen bepalen wat déze persoon nodig heeft om regie over zijn eigen leven te kunnen (her)nemen. ‘De gedachtekronkel is dat als je met lichte hulp begint, je geen diagnostiek hoeft te doen. Waar je op zou moeten inzetten, is dat je aan het begin zo goed mogelijk vaststelt wat er aan de hand is, wat er nodig is, wat mensen zelf kunnen en waar je echt specialistische hulp moet gaan inzetten.’

Zou elke gemeente een pedagoog in dienst moeten hebben? ‘Ja’, zegt Kalverboer volmondig. ‘En die zou ook bij de collegevergaderingen moeten zitten.’ Lees hier het volledige artikel. Uit betrouwbare bron vernam de NVO dat de eerste gemeente die een pedagoog wil aanstellen zich al heeft gemeld.  

Je zou bijna vergeten dat de NVO zelf ook in deze special staat. Met een artikel waarin wethouder Gijsbertsen laat zien hoe hij zich laat inspireren door de universiteit Groningen om écht met kinderen te praten.