Kinderombudsman komt met alternatief Kinderpardon

30-6-2017

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer constateert dat het huidige Kinderpardon niet werkt en presenteert een alternatief Kinderpardon. In 2016 kreeg zelfs maar één gezin een vergunning. Ze roept de formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord.

Het uitgangspunt van het Kinderpardon - uitzicht op een vergunning na vijf jaar verblijf in Nederland – is weliswaar goed, maar de voorwaarden zorgen er vervolgens voor dat het Kinderpardon voor zoveel kinderen onrechtvaardig uitpakt. Zo werd onder de definitieve regeling 95 procent van alle aanvragen afgewezen omdat gezinnen niet aan alle voorwaarden voldeden.

Kinderen komen niet in aanmerking voor het Kinderpardon als ouders onvoldoende hebben gewerkt aan vertrek, ooit een verkeerde nationaliteit hebben opgegeven of geen asiel hebben aangevraagd. De Kinderombudsvrouw vindt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op de beslissingen van hun ouders. In het alternatieve Kinderpardon beveelt zij o.a. aan om het meewerkcriterium te schrappen, de regeling uit te breiden naar kinderen die geen asiel hebben aangevraagd en het toezichtscriterium aan te passen zodat kinderen die tenminste vijf jaar onder toezicht hebben gestaan van Rijk of gemeente ook in aanmerking komen. De Kinderombudsvrouw wil bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit.

NVO werkt samen met NIP en het Onderzoeks- en Expertisecentrum Kinderen- en Vreemdelingenrecht aan een pool van pedagogen en psychologen die op vrijwillige basis pedagogische rapportages opstellen om zo de huidige wachtlijsten weg te werken. De inzet is ook om een wettelijke verankering van deze rapportages door pedagogen en psychologen voor elkaar te krijgen.

Meer informatie? Ga naar het themadossier vluchtelingenkinderen
Klik hier om het Alternatief Kinderpardon te bdownoaden