Kindermishandeling, huiselijk geweld en loverboys

6-4-2018

De ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker voor Rechtsbescherming stellen samen met VNG een programma op tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat vertelde minister de Jonge deze week in een Kamerdebat over kindermishandeling, huiselijk geweld en loverboyproblematiek. In een uitgebreide Kamerbrief geven ze alvast een schot voor de boeg, het programma met concrete maatregelen wordt binnenkort aan de Kamer gestuurd. De belofte is daarbij ook te kijken naar de initiatiefnota van Kamerleden Van den Hul, Dijksma en Kuiken (PvdA).

Het programma bestaat uit twee actielijnen. Beide ministers willen dat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld komen, zodat de duur van het geweld korter wordt en erger kan worden voorkomen. De tweede actielijn is het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Want wanneer situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling aan het licht komen, moeten slachtoffers erop kunnen vertrouwen dat het geweld zo snel mogelijk stopt en dat de veiligheid, ook op langere termijn, wordt geboden.

De komende jaren is extra geld beschikbaar. Een deel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gereserveerd voor Veilig Thuis. Het gaat om een bedrag dat oploopt van 11,9 miljoen in 2018 tot 38,6 miljoen structureel vanaf 2012.

Ook de hulpverlening aan slachtoffers van loverboys kwam tijdens het debat uitgebreid ter sprake. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan minderjarige slachtoffers van loverboys onderzocht. De Kamerleden en ministers waren het erover eens dat gemeenten o.a. moeten investeren in kennis over loverboyproblematiek.

Downloads:
>Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
>De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys
>Initiatiefnota Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij