Kinderen te lang in onzekerheid

29-3-2018

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven, het belang van kinderen wordt nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het eerste gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman.

De Kinderombudsman is in 2017 2.452 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. Klachten van ouders die geen passende zorg voor hun kinderen kunnen vinden. Maar ook kinderen die zich niet gehoord voelen en het idee hebben dat hun mening niet telt. Medewerkers van de Kinderombudsman geven advies, bemiddelen als mensen bij organisaties tegen een gesloten deur aanlopen en verwijzen mensen door naar de juiste instantie.

Net als de afgelopen jaren gaan de meeste vragen en klachten over jeugdhulp, onderwijs en omgang na echtscheiding. Met 774 meldingen staat jeugdzorg bovenaan de lijst van onderwerpen waarover mensen contact opnemen. Het gaat hierbij meestal om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Kinderen benaderen de Kinderombudsman vaak over problemen met hun gezinsvoogd. Onderwijs staat met 577 meldingen op de tweede plek. Vaak gaat het om situaties waarbij het niet lukt om een kind passend onderwijs te bieden en kinderen thuiszitten. Met 341 meldingen staat de omgang tussen kinderen en ouders na een echtscheiding op de derde plek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling. Maar ook om kinderen die last hebben van de vechtscheiding van hun ouders of zich niet gehoord voelen. Vreemdelingenrecht (172) en armoede (134) staan op de vierde en vijfde plek van onderwerpen waarover mensen contact opnemen.

Margrite Kalverboer benadrukt dat kinderen en jongeren alleen goed geholpen kunnen worden als hun belang altijd wordt meegewogen, als er naar ze geluisterd wordt en er een samenhangende aanpak is die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen. Een visie die NVO graag wil onderstrepen.