Kamervragen over regiebehandelaarschap orthopedagoog generalist

9-5-2016

De NVO heeft de afgelopen tijd de Tweede Kamer commissie VWS regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het model-Kwaliteitsstatuut ggz. Het CDA herkent de zorg van de NVO over de kwaliteit en continuïteit van zorg en heeft daarom op 9 mei 2016 de volgende Kamervragen gesteld aan de minister:

 1. Heeft u kennis genomen van het feit dat de orthopedagoog generalist niet is opgenomen in het model-Kwaliteitsstatuut ggz als beroepsgroep die in aanmerking komt voor het regiebehandelaarschap per 1 januari 2017 en dat dit volgens de Toelichting van het model-Kwaliteitsstatuut ggz komt door het ontbreken van een BIG-registratie?
   
 2. Wat vindt u ervan dat het Zorginstituut Nederland adviseerde om de orthopedagoog generalist op te nemen in het experimenteerartikel van het model-Kwaliteitsstatuut ggz, zodat zij tot opname in het BIG-register als regiebehandelaar kan fungeren? Hoe beoordeelt u dat dit advies niet is overgenomen?
   
 3. Welke gevolgen heeft het volgens u voor de situatie die kan ontstaan voor cliënten, organisaties en professionals als de orthopedagoog generalist (tijdelijk) geen regiebehandelaar kan zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
   
 4. Ziet u, vanwege de continuïteit van zorg voor specifieke doelgroepen, waaronder (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar en personen in een afhankelijkheidsrelatie, urgentie om opname van de orthopedagoog generalist in het BIG-register te bespoedigen?
   
 5. Wanneer stuurt u het wetsvoorstel naar de Kamer waarmee de orthopedagoog generalist opgenomen wordt in artikel 3 van de Wet BIG?

Deze vragen zullen naar verwachting voor het overleg in de Tweede Kamer over de ggz op 26 mei worden beantwoord. De laatste brief van de NVO aan minister Schippers (VWS) is op verzoek van de Kamercommissie ook op de agenda van dit overleg gezet. Dat creëert de mogelijkheid voor de aanwezige Kamerleden om hier vragen over te stellen. Uiteraard zal de NVO hiervoor input leveren. 

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met Tim de Kroon (Public Affairs medewerker) via t.dekroon@nvo.nl.