Kamerdebat over de GGZ

7-12-2015

Op donderdagmiddag 3 december debatteerde de Tweede Kamer commissie VWS over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het ging over de Toekomstagenda GGZ, overgang naar het regiebehandelaarschap, borging van GGZ deskundigheid in wijkteams, gebruik van Ritalin bij jeugd, inkoop van hoofdbehandelaars door zorgverzekeraars, de beddenafbouw, wachtlijsten en omzetplafonds. Wij zetten het voor u op een rij.

Veel lof en felicitaties werden er tijdens het debat uitgesproken door minister Schippers en de aanwezige Kamerleden over de onlangs gepresenteerde Toekomstagenda GGZ die tot stand gekomen is door patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen, waaronder de federatie P3NL waar de NVO lid van is. Doel van deze agenda is onder andere het bevorderen van gepast gebruik en transparantie in de GGZ.

De PvdA vroeg naar de overgang van het hoofdbehandelaarschap naar het regiebehandelaarschap en of er een overgangsregeling komt voor de orthopedagoog generalist, totdat die BIG-geregistreerd is. BIG-registratie is namelijk één van de vereisten voor het vervullen van het regiebehandelaarschap (dit is de term die vanaf 2017 het hoofdbehandelaarschap vervangt). De minister gaf aan dat het kwaliteitsstatuut, dat nu ontwikkeld wordt door veldpartijen, de inhoudelijke criteria naar aanleiding van het advies van de Commissie Meurs over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ, nader uitwerkt en dat zij hiernaar uitkijkt. Eind januari verwacht zij het resultaat hiervan.

De VVD gaf aan dat wijkteams een belangrijke rol hebben om vroegtijdig te signaleren en vroeg of de benodigde deskundigheid in wijkteams voorhanden is. Schippers gaf aan dat deskundigheid in wijkteams van groot belang is, maar dat gemeenten wel beleidsvrijheid hebben. Om het belang van deskundigheid in wijkteams onder de aandacht te brengen zijn minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn bezig om het belang van GGZ kennis in de wijkteams onder de aandacht te brengen bij gemeenten.

D66 vroeg naar het gebruik van Ritalin bij jeugd en het verminderen van medicatie bij kinderen met ADHD. In reactie gaf de minister aan dat medio 2016 er een groot onderzoek verschijnt naar het gebruik van Ritalin onder jeugd en in oktober 2016 over het gebruik van Ritalin in het uitgaansleven. Hierna zal de minister kijken of en wat voor vervolgstappen er nodig zijn.

Het CDA wilde weten of zorgverzekeraars voldoende en verschillende hoofdbehandelaars inkopen. De minister gaf aan dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben, en dat cliënten hun zorgverzekeraar hierop kunnen wijzen. Die moet dan perspectief bieden op zorg. Verder zei Schippers dat ze het belangrijk vindt dat er straks geen hoofdbehandelaar meer is die vinkjes zet en geen cliëntcontact heeft, daar moeten we vanaf. Daarom moeten we naar het regiebehandelaarschap toe, aldus de minister.

Door diverse Kamerleden werden de wachtlijsten in de GGZ aangekaart met de vraag wat er nu gebeurd om dit op te lossen. De minister gaf aan dat de werkdruk in de GGZ op dit moment erg hoog is, maar dat er ook steeds meer wordt ingezet op preventie en vroegsignalering door het instellen van wijkteams en ambulante teams. De zorg moet volgens de minister in de buurt, dichtbij de mens worden georganiseerd.

De PvdA vroeg ook hoe de minister tijdige zorg aan GGZ cliënten gaat garanderen in verband met de wachtlijsten en omzetplafonds. De minister reageerde dat zij de informatievoorziening naar cliënten wilt verbeteren om te wijzen op de zorgplicht die zorgverzekeraars hebben. Dat dit nog niet overal bekend is en naar gehandeld wordt, betekent dat het nog niet goed gaat. De minister staat open voor suggesties om dit aan te pakken.

De SP vroeg in verband met beddenafbouw in de GGZ hoe de minister ervoor gaat zorgen dat de ambulante begeleiding op orde is. De minister gaf aan dat er eind dit jaar een definitief rapport is van Trimbos over de beddenreductie en opbouw van ambulante zorg. In januari komt er een voorstel voor streefcijfers. Tot nog toe constateerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat er voldoende bedden zijn. In februari komt er een nieuwe scan beschikbaar.

Aan het einde van dit Kamerdebat vroeg de SP een zogeheten VAO aan, waarbij er in de Tweede Kamer moties ingediend kunnen worden.