Kamerbrief preventie en bestrijding stille armoede en sociale uitsluiting

13-4-2018

‘Opgroeien in armoede is zoveel meer dan het niet hebben van spullen’

Kinderen in armoede lopen op alle vlakken in hun leven achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen. Staatssecretaris T. van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageert met de kamerbrief ‘Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting’ op de rapporten ‘Opgroeien zonder armoede’ (SER) en ‘Alle kinderen kansrijk. Het verbeteren van ontwikkelingskansen van kinderen in armoede’ van de Kinderombudsman.

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede hebben een grotere kans op lagere schoolprestaties dan kinderen en jongeren die onder gunstiger condities opgroeien; ze kunnen vaker last hebben van ontwikkelingsproblemen, zowel fysiek, emotioneel, cognitief als sociaal; en ze wonen vaker in  buurten met maatschappelijke problemen waardoor ze eveneens minder mogelijkheden hebben om sociale contacten te leggen en deel te nemen aan stimulerende activiteiten (Kinderombudsman, 2017). Staatssecretaris van Ark waardeert de inzichten die beide rapporten bieden en roept vooral gemeenten op om hiervan kennis te nemen en het lokale beleid tegen het licht te houden. Van Ark kondigt maatregelen aan die deels ook al in uitvoering zijn. Die bestaan uit twee lijnen. Preventief: van brede schuldenaanpak tot inzet extra middelen voor preventie en bestrijding armoede, in het bijzonder van kinderen. De tweede lijn is tegengaan van gevolgen van opgroeien in gezin met laag inkomen: van lokaal integraal maatwerk tot financiële ondersteuning stichting Leergeld en andere fondsen en samenwerking met scholen. Ook is er vanaf 2017 85 miljoen extra per jaar voor gemeenten voor het verstrekken van voorzieningen in natura voor kinderen in armoede. 

De VNG reageert positief maar speelt de bal ook terug en vraagt zich onder meer af waarom het huidige toeslagenstelsel - met 27 regelingen en 8 verschillende definities van inkomen/vermogen - niet grondig op de schop gaat. Elke dag komen er mensen in de financiële problemen door verrekening van toeslagen, bankbeslagen waarbij de beslagvrije voet niet wordt gerespecteerd en de preferente positie van de overheid als schuldeiser, met vergaande incassobevoegdheden.

Downloads:
>Kamerbrief met reactie kabinet op advies SER 'Opgroeien zonder armoede' en rapport Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk'
>Opgroeien zonder armoede
> Alle kinderen kansrijk. Het verbeteren van ontwikkelingskansen van kinderen in armoede