Kamer wil kinderrechten bij asiel beter waarborgen

12-5-2016

Volgens de politieke partijen PvdA en GroenLinks is er in de asielprocedure onvoldoende en te laat oog voor het belang van het kind. Asielkinderen moeten daardoor soms jaren wachten op een verblijfsvergunning of worden uitgezet. De twee partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel aangekondigd die rond de zomer zal verschijnen. Idee is om een artikel uit het VN-Kinderrechtenverdrag te verankeren in de vreemdelingenwet. Dat stelt dat 'bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan'. Met die tekst in de wet zal immigratiedienst IND specifieker naar de situatie van het kind moeten kijken en kan de rechter scherper toetsen, is de gedachte. Er lijkt al een krappe meerderheid te ontstaan voor dit voorstel.

Tweede Kamerleden Kuiken (PvdA) en Voortman (GroenLinks) maken nog niet concreet hoe ze de belangen van kinderen in de praktijk willen toetsen. Huidig Kinderombudsman Margrite Kalverboer deed als bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht al eens voorstellen: voorrang voor asielaanvragen van gezinnen, een rol voor gedragswetenschappers in de procedure en ruimte voor de stem van kinderen. Daar valt 'veel voor te zeggen', vindt Voortman.

Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de inzet van NVO en NIP-leden in samenwerking met het Onderzoeks- en Expertisecentrum Kinderen- en Vreemdelingenrecht (RUG) en Defence for Children, waarbij door het opstellen van orthopedagogische rapportages het belang van het kind in asielprocedures wordt ingebracht.

Lees meer in het dossier ‘Vluchtelingenkinderen' op de NVO-website.