Kamer stemt in met ratificatie VN-verdrag mensen met een beperking

27-1-2016

Vorige week heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel om het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te ratificeren aangenomen. Ook heeft een ruime meerderheid besloten om een wettelijke norm in te stellen zodat openbare gebouwen en ruimten vanaf 1 januari 2017 zo toegankelijk mogelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) zal in een zogeheten ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ (AMvB) vastleggen welke verplichtingen instellingen en bedrijven hebben om hun gebouwen toegankelijk te maken.

Het wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Op 16 februari houden zij een schriftelijke inbreng. Wordt vervolgd dus.