Kabinet investeert in vakmanschap jeugdprofessionals: programma Zorg voor de Jeugd

16-4-2018
Afbeelding: lancering programma ‘Zorg voor de jeugd’ 2

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren.
Daartoe stuurden zij het programma ‘Zorg voor de jeugd’ naar de Tweede Kamer en lanceerden zij op maandag 16 april in Utrecht dit programma. Ook de NVO was hierbij aanwezig.


Het doel met dit programma is: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds merkbaar en meetbaar beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma kent verschillende actielijnen, waaronder kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar) én er wordt geïnvesteerd in het vakmanschap van jeugdprofessionals.

Uitganspunt is tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt.

Het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van de evaluatie Jeugdwet, landelijke en regionale rondetafelbijeenkomsten en een 24-uursbijeenomst op 22 maart 2018, waar ook de NVO bij aanwezig was. In het programma wordt ook verwezen naar uitkomsten uit de evaluatie van de Jeugdwet ‘stem van de professional’ die de NVO samen met andere beroepsverenigingen uitvoerde onder professionals.