Jeugdhulpplicht tot 23 jaar

28-9-2018

In de Jeugdwet is geregeld dat jeugdigen van 18 tot 23 jaar in aanmerking blijven komen voor jeugdhulp wanneer dat voor hen noodzakelijk is. In de praktijk stopt de jeugdhulp vaak zodra een jongere 18 jaar is geworden, zelfs wanneer de hulpvraag onverminderd bestaat. De Tweede Kamer wil hiervoor een oplossing. Bij de Algemene Beschouwingen werd de motie van Jesse Klaver (GroenLinks) bijna unaniem omarmd. Het kabinet heeft een advies over leeftijdsgrenzen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ontvangen en bereidt nu zijn kabinetsreactie daarop voor. De Kamer vraagt het kabinet bij deze reactie specifiek in te gaan op de vraag wat gemeenten nodig hebben om de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar na te komen en de budgettaire consequenties daarvan.

In de Miljoenennota voor 2019 is geen extra geld gereserveerd voor jeugdhulp. Minister de Jonge wil vaart zetten met het brede actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ en de eerder dit jaar gepresenteerde actieplannen. Op 12 november debatteert de Tweede Kamer verder met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) over de jeugd-onderwerpen uit hun begrotingen.

Downloads:
>Meer kansen voor jongeren: verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar
>Motie Jesse Klaver c.s. over nakomen van de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar