Jeugdautoriteit

20-12-2018

Tot 31 december 2018 was er een Transitieautoriteit Jeugd (TAJ). Per 1 januari 2019 wordt dit overgenomen door Jeugdautoriteit.  TAJ publiceerde gisteren haar eindverslag. De jeugdautoriteit bemiddelt wanneer ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt. Het doel van de jeugdautoriteit is om de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. De jeugdautoriteit komt pas in beeld nadat aanbieders van specialistische jeugdhulp en gemeenten of regio’s andere stappen hebben genomen.

Als aanbieders en gemeenten onderling ergens niet uitkomen, kunnen zij de hulp inroepen van het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ). Het OZJ ondersteunt jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders) en cliëntorganisaties. Dit doet het team door, op vraag van gemeenten en/of aanbieders, aan te sluiten bij bestaande overleggen of door deze gesprekken te initiëren. Het team bestaat uit een ambassadeur, regioambassadeurs, contactpersonen voor aanbieders van jeugdhulpen een ondersteunend team.

Downloads:
>>Eindverslag TAJ