Intermediair voor vrijgevestigden binnen de Jeugdwet

7-7-2017

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met behulp van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een intermediair aangesteld die tot eind 2017 inzetbaar is om aandacht te vragen voor de positie van vrijgevestigden binnen het nieuwe jeugdhulpstelsel. De VNG zet hiermee extra in op de relatie tussen vrijgevestigden in de jeugdhulp en gemeenten op thema’s als facturatie, privacy, specifieke inkoopvoorwaarden en ICT-vereisten. In nauw overleg met beroepsverenigingen, waaronder de NVO, en de VNG zijn een aantal actiepunten geformuleerd waar de intermediair de komende periode mee aan de slag gaat. 

De intermediair zet zich in om de relatie tussen gemeenten en vrijgevestigden als opdrachtgever en opdrachtnemer te versterken, door voorbeelden van regionale samenwerking te ontsluiten, contracten van gemeenten te toetsen aan toegankelijkheid voor vrijgevestigden en veelvoorkomende vragen vanuit beroeps- en brancheverenigingen omtrent de Jeugdwet te beantwoorden. In gevallen waarbij vrijgevestigde en gemeente problemen ervaren in de samenwerking waar men op lokale schaal niet uitkomt, dan kan de intermediair door uw contactpersoon bij de branche- of beroepsvereniging gevraagd worden om te bemiddelen. Hierbij kunt u denken aan knelpunten rondom administratie, privacy, inkoop en contracten.

Heeft u vragen over de Jeugdwet, de samenwerking met gemeenten, of wilt u een signaal afgeven van gemeentelijke voorwaarden waar u als vrijgevestigde niet aan kunt voldoen? Meldt u zich dan bij Marlijn de Vries (beleidsmedewerker NVO) via mj.devries@nvo.nl, zodat de signalen terecht kunnen komen bij de intermediair. Wij berichten u via onze digitale nieuwsbrief en website over de voortgang en opbrengsten van de intermediair.