Interlandelijke Taskforce Kinderrechten Conferentie

1-6-2018
Afbeelding: Interlandelijke Taskforce Kinderrechten Conferentie


Afgelopen week was de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten Conferentie in Curaçao. Op verzoek van VWS heeft een kleine Nederlandse delegatie deelgenomen. Saskia Blom, NVO orthopedagoog en bestuurder van CJG Apeldoorn was er bij en geeft een korte impressie.


“Inzet was de kinderrechten zowel binnen het Koninkrijk als lokaal te verbeteren onder het motto: ‘Samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang, samenwerken is succes’! De conferentie stond in het teken van ontmoeting, samenwerking tussen de eilanden, kennisuitwisseling en het opzetten van een actieplan. Zo werd onder meer een intentieverklaring rondom de rechten van het kind getekend door de politiek verantwoordelijken van de eilanden en Nederland.

De kinderrechten samengevat in 3 P’s:

  1. Protection – beschermen
  2. Provision   – basale zorg voor het kind thuis, eten, kleding en naar school kunnen gaan. 
  3. Participatie

Professor Micha de Winter nam de deelnemers mee in zijn lezing over hoop en optimisme in de opvoeding. Uit de onderzoeken die De Winter presenteerde blijkt dat participatie en positief voorleven voor kinderen bijzonder van belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Als kinderen gezien worden, naar ze geluisterd wordt, met ze gepraat wordt, als ze mogen meedoen: doen kinderen het op alle fronten beter in de ontwikkeling.

Ook voor ons werk in Apeldoorn is van belang om kinderen een stem te geven en de sociale netwerken blijvend om het kind heen te versterken zodat gezinnen en kinderen als gevolg daarvan ook weer iets kunnen betekenen voor de gezinnen om hen heen!”