Inschrijving Symposium 'Lessen over inclusie' op 10 maart 2016 geopend

20-1-2016

Het Samenwerkingsverband NVO/NIP Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) organiseert Exclusief voor NVO en NIP leden op 10 maart 2016 van 14.30-20.30uur het Symposium 'Lessen over inclusie', Wat betekent “inclusie” voor mensen met beperkingen?

Inclusie staat voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap, en is gerelateerd aan een sociaal-politieke visie waarbij mensen met beperkingen barrièrevrij kunnen deelnemen aan alle maatschappelijke systemen.

Een mooie volzin…maar….wat betekent dat voor mij als praktisch werkende psycholoog of pedagoog? Hoe werk ik zelf aan inclusie? Werk ik echt samen met mijn cliënt? Sta ik open voor zijn of haar oplossingen, ook al passen  die niet direct bij mijn mores of bij die van de gangbare norm? Zijn de mensen in het netwerk van mijn cliënt ook mijn partners of vind ik ze misschien wel lastig? Wat betekent het VN Verdrag eigenlijk voor mij?

Deze en andere vragen komen tijdens dit congres aan de orde. U kunt naar inleidingen luisteren en die toetsen aan uw eigen mening. Daarnaast zijn er nog twee rondes aantrekkelijke en praktische keuzeworkshops in licht van dit onderwerp.

De drie inleiders zullen de verschillende aspecten van inclusief werken aan de orde laten komen. Hanneke Kooiman gaat in op de vraag waar de organisaties en professionals nu staan op weg naar een inclusieve samenleving. Xavier Moonen gaat in op inclusie in relatie tot professioneel handelen en Hans Kröber zal tijdens zijn inleiding stil staan bij de problematische positie van mensen met een beperking in de samenleving.
Kees Blankman, Willem de Ruiter, Frank Schalken en Judith Coolen & Johan Trum zullen de workshops verzorgen.

Ga naar de website voor alle informatie en inschrijving.