19-2-2019

Symposium: ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Kunnen we helpen?’ op donderdag 25 april van 11.30-17.00 te Utrecht.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen doen op grond van de aard, omvang en complexiteit van hun problemen een meer dan gebruikelijk beroep op het aanbod en de kwaliteit van de hulpverlening. Voor deze gezinnen betekent elke dag opnieuw een gevecht, mede omdat de problemen zo overweldigend zijn en het aan vaardigheden ontbreekt de problemen zelfstandig op te lossen. Ondanks de enorme veerkracht van veel van deze gezinnen maakt de chroniciteit van een deel van de problemen – denk aan armoede, psychiatrische problematiek, verslaving, trauma en lichte verstandelijke beperking –dat ouders onvoldoende in staat zijn gunstige ontwikkelingsvoorwaarden voor kinderen te creëren, waardoor kinderen in de knel komen en hun ontwikkeling wordt bedreigd.

De centrale vraag voor dit symposium zal dan ook zijn: ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Kunnen we helpen?’. Deze vraag zal in een viertal lezingen vanuit verschillende perspectieven worden belicht: theorie, praktijk en gemeentelijk niveau.
Ook kunnen deelnemers in twee workshopronden kiezen uit een zeer interessant aanbod: Effectief en efficiënt samenwerken; Werken met multipele allianties; Werken met Kings (een traumageoriënteerde interventie); Werken met de ‘Richtlijn Multiprobleemgezinnen’; Reflecteren op professioneel handelen: werken met ‘verrichtingen-taxonomieën’; en tot slot Een andere visie op zelfredzaamheid en het verkrijgen van een reëel (diagnostisch) beeld bij LVB in deze gezinnen.

Deelnemers ontvangen tevens een exemplaar van het net verschenen boek: Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Theorie en Praktijk. In deze bundel onder redactie van dr. Jana Knot-Dickscheit en prof. dr. Erik Knorth delen een vijftigtal auteurs de meest recente inzichten uit theorie en praktijk.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.