Initiatiefwetsvoorstel belang van het asielkind

20-9-2016

Voor de zomer werd het al aangekondigd, maar nu hebben PvdA en GroenLinks hun initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Raad van State voor advies. Hiermee zou een asielkind of andere minderjarige vreemdeling voortaan een verblijfsvergunning moeten krijgen als dat aantoonbaar in het belang is van dat kind. Volgens de twee partijen wordt nu vaak naar het belang van de ouders gekeken, of zij terug kunnen naar het land van herkomst, en te weinig naar het belang van het kind. Zo kunnen kinderen individuele belangen hebben zoals gezondheid, geestelijke ontwikkeling, het risico op besnijdenis, seksuele geaardheid of verwestering zeggen Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Linda Voortman (GL). Beide partijen hopen het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer te krijgen. Steun in de Eerste Kamer is vervolgens onzeker.

Het initiatiefwetsvoorstel sluit nauw aan bij het werk dat NVO en NIP-leden sinds dit jaar doen, namelijk het opstellen van orthopedagogische rapportages van kinderen in een asiel- of andere migratieprocedure. Zij onderzoeken aan de hand van de BIC-methodiek (Best Interests of the Child) of uitzetting in het belang van het kind is. NVO en NIP-leden doen dit onder begeleiding van -en na scholing door- het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht (verbonden aan de RuG).

De NVO maakte op basis van deze werkzaamheden een inschatting van de kosten die het opstellen van zo’n orthopedagogische rapportage met zich meebrengen. Dit is meegenomen in de Memorie van Toelichting bij het initiatiefwetsvoorstel. Met belangstelling kijken NVO en NIP naar het verdere verloop van dit initiatiefwetsvoorstel.