In Memoriam: Ad van Gennep (1937 - 2019)

30-8-2019
Afbeelding: Ad van Gennep

Vrijdag 23 augustus jl. overleed Prof. dr. A.T.G. (Ad) van Gennep. Ad was emeritus hoogleraar Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Verstandelijke Beperking van de Universiteit Maastricht en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sinds 1999 was hij erelid van de NVO.

Ad was een boegbeeld voor de orthopedagogiek. Hij verrichtte baanbrekend onderzoek naar mensen met een verstandelijke beperking en droeg zo bij aan innovatie van behandeling en aan kwaliteit van leven.

Ad betekende veel voor de talloze studenten die hij heeft opgeleid en voor zijn collega’s in de universitaire wereld. Hij vertegenwoordigde de NVO nationaal en internationaal.

Ad is medegrondlegger van de vernieuwing die de afgelopen 50 jaar de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gaan kenmerken. Zo was hij een grote motivator achter allerlei initiatieven om meer variatie in hulpverleningsvormen en woonvormen te krijgen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Klassiekers in zijn werk -waar nog steeds veel aan wordt gerefereerd - zijn de verschillen tussen fysieke integratie en sociale integratie en zijn “paradigma-tabel” waarin hij de visies in de verstandelijk gehandicaptenzorg uiteenzet gerelateerd aan termen die we bij die paradigma’s hanteren voor de betrokken persoon en het hulpverleningsproces.

Ad was wars van bureaucratie en pluimstrijkerij en een waarachtig en authentiek denker over wat werkelijk van belangrijk was voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tot aan zijn laatste maanden bleef hij geboeid door het werkveld en door de orthopedagogiek en was het voor beroepsgenoten inspirerend om met hem daarover van gedachten te wisselen.

Wij zijn Ad erg dankbaar voor zijn inzet voor de NVO en wensen zijn familie veel sterkte.

N.B. Ad van Gennep is opgenomen in de eregalerij van de Canon Sociaal werk Nederland. > Lees verder