Hoe wordt werken in de langdurige zorg ervaren?

29-9-2017

Uit de NIP-enquête, recent gehouden onder de leden van het NIP en de NVO, blijkt dat gedragswetenschappers positief staan tegenover hun rol in de langdurige zorg. Wel blijkt dat het in de praktijk steeds moeilijker is om passende zorg te bieden. Leden wensen dat het NIP en de NVO zich hard maken om de positie van de gedragswetenschapper te verbeteren waardoor de kwaliteit van zorg stijgt.

>>lees verder