Hoe moeilijk kan rekenen zijn?

9-9-2019
Hans van Luit


Op 6 september jl. hield professor dr. Hans van Luit, gerespecteerd en actief NVO-lid, zijn afscheidrede aan de Universiteit Utrecht. Veel NVO leden hebben zijn colleges gevolgd en veel NVO-leden namen deel aan zijn NVO-workshops over dyscalculie. In het eerste nummer van De Pedagoog van 2020 gaat de redactie langs bij Hans en interviewt hem over zijn loopbaan en de ‘school’ die hij heeft ontwikkeld. Dat laatste kwam indrukwekkend  tot uiting tijdens zijn afscheidssymposium.

Met de publicatie van de rede zelf willen we daarop niet wachten. Klik hier voor de afscheidsrede Verwonderd overdenken, hoe moeilijk kan rekenen zijn?  (link)  De directeur van de NVO, Marlies Post, mocht Hans na afloop van het symposium toespreken en bood hem, hoe kan het ook anders, twee rekenspellen aan; een waarin je samen moet werken en één waarin je elkaar tegen moet werken?

En voor de goede orde: Hans nam helemaal geen afscheid; hij blijft vanuit de Universiteit Utrecht ‘gewoon’ onderzoek doen en bij de NVO blijft hij ‘gewoon’ actief, o.a. als voorzitter van de commissie accreditatie basisorthopedagoog en als voorzitter van de stuurgroep richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.