Hoe denk jij als jeugdprofessional over je werk? Neem deel aan een focusgroep en oefen invloed uit!

20-7-2018

Voor kwalitatief goede jeugdhulp en jeugdbescherming zijn voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde professionals nodig. Het ministerie van VWS en JenV voeren daarom samen met de VNG, branche- en cliëntenorganisaties, FCB, beroepsverenigingen (waaronder de NVO), vakbonden en opleidingsinstituten een landelijke arbeidsmarktverkenning uit. Daarvoor organiseren we focusgroepen voor professionals (MBO/HBO/WO) werkzaam in de jeugdhulp en bij Veilig Thuis. Door deelname kan ook jij invloed uitoefenen op je werk als orthopedagoog!

Focusgroepen
In deze focusgroepen gaan we in op hoe je je werk ervaart en wat volgens jou beter kan. We inventariseren wat knelpunten zijn in je werk en wat verbeterpunten. Op basis van de uitkomsten van de focusgroepen gaan we in gesprek met bestuurders, inhoudelijk experts en cliënten. Daarbij gaan we op zoek naar handelingsperspectieven om meer professionals ‘te vinden en te binden’, nu en in de toekomst.

Advies aan de Tweede Kamer
De conclusies uit de focusgroepen van professionals zijn onderdeel van het advies aan het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Resultaten van het onderzoek zullen dit najaar worden besproken in de Tweede Kamer en gebruikt worden om verbeteracties in gang te zetten.

Waarom meedoen?
Op een centrale en makkelijk bereikbare plek in het land gaan we een dagdeel in gesprek met 6-10 professionals uit jouw sector. De sessies zijn kosteloos, reiskosten worden vergoed, je krijgt een lekkere lunch en een kleine attentie als dank. Maar wat vooral belangrijk is: door deelname kun je invloed uitoefenen op je werk!

Praktisch: Waar en wanneer
De focusgroepen vinden plaats in Utrecht, op loopafstand (5-10 minuten) van het station Utrecht Centraal en duren een ochtend (9.30u – 12.30) of middag (13.00u- 16.00u). Er worden focusgroepen georganiseerd voor professionals uit de verschillende sectoren in de jeugdhulp:

  • Gespecialiseerde jeugdzorg en JJI: Maandagmiddag 27 augustus
  • Jeugd met een beperking (vallend onder de Jeugdwet): Dinsdagmiddag 4 september
  • Gedwongen kader: gecertificeerde instelling, HALT, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming: woensdagochtend 5 september
  • Wijkteams: donderdagmiddag 6 september
  • Jeugd GGZ: Vrijdagochtend 7 september


Aanmelden
Stuur vóór 14 augustus a.s. een mail naar Marlijn de Vries (mj.devries@nvo.nl) onder vermelding van je functie, de naam van je organisatie (of indien het geval: vrijgevestigd) en je standplaats werk.