Het vergeten kind wil dat de hoge wisseling van hulpverleners stopt

17-1-2020
Afbeelding: Week van het vergeten kind 2020


Stichting Het vergeten kind heeft onderzoek gedaan onder 110 kinderen en jongeren van 7 tot 24 jaar over de vele wisselingen van hulpverleners en de gevolgen die dat voor hen heeft. Uit het onderzoek komt naar voren dat de kinderen tijdens verschillende trajecten te maken kregen met tussen de 10 en meer dan 60 verschillende medewerkers in de jeugdhulp. Afgelopen week besteedde EenVandaag aandacht aan de vele wisselingen van hulpverleners in de jeugdhulp. Deze wirwar aan medewerkers gaat lijnrecht in tegen de behoefte aan stabiliteit en veiligheid die kinderen nodig hebben.

Ook Annemiek Harder (bestuurslid NVO en hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs) en Kevin Scholte (werkzaam in de jeugdhulp en ambassadeur jeugd) lichten de problematiek vanuit hun perspectief toe in de aflevering van EenVandaag.

Vanwege deze schokkende cijfers startte Het vergeten kind afgelopen week een campagne waarin ze oproepen ‘bied ieder kind een liefdevol thuis met vertrouwde gezichten en stop het wisselen van hulpverleners’. Om dit te steunen is het mogelijk een petitie te ondertekenen.

Op woensdag 29 januari start de Week van Het Vergeten Kind met als thema: Ieder kind een liefdevol thuis met vertrouwde gezichten. Stop het wisselen van hulpverleners. 

>> 
Kijk de aflevering van EenVandaag hier terug
>> Het onderzoek van Stichting Het Vergeten Kind is terug te vinden op hun website