Herregistratie gz-psychologen: rekenhulp uren werkervaring

20-9-2016

Het BIG-register maakte een rekenhulp voor de berekening van werkervaringsuren voor de herregistratie. Hiermee kunnen gz-psychologen en andere BIG-geregistreerden eenvoudig berekenen of ze voldoende werkervaringsuren hebben om in aanmerking te komen voor herregistratie, voordat ze een aanvraag indienen.

Rekenhulp
De rekenhulp is opgesteld op verzoek van beroepsverenigingen, waaronder de NVO. Eerder werd pas tijdens de aanvraag duidelijk of de aanvrager voldeed aan de werkervaringseis. Dit zorgde voor verwarring en onzekerheid. Nu kan iedereen bekijken of hij/zij voldoende werkervaring heeft, vóórdat gestart wordt met de aanvraag voor herregistratie. Klik hier om naar ‘de rekenhulp werkervaring’ van het BIG-register te gaan.

Eind deze maand ontvangen alle gz-psychologen die nog geen aanvraag hebben ingediend een herinnering voor hun herregistratie. Dit geldt alleen voor gz-psychologen die vijf jaar of langer staan ingeschreven in het BIG-register, dus vanaf 1 januari 2012 of eerder.

Versie voor vrijgevestigden en werknemers in loondienst
Er zijn aparte versies van de rekenhulp voor vrijgevestigden en werknemers. Vrijgevestigden kunnen kiezen uit twee rekenhulpen: één die uitgaat van het aantal uren per week en één die uitgaat van het aantal cliëntcontacturen. Wie zowel als vrijgevestigde als in dienstverband werkt kan beide rekenhulpen invullen en dan het resultaat bij elkaar optellen.

Let op

  • Tot cliëntencontact behoren ook uren die besteed zijn aan cliëntgebonden werkzaamheden die voortvloeien uit het cliëntencontact, zoals het bijhouden van het dossier, intercollegiaal overleg, opstellen van een psychologisch rapport etc.
  • Naast uren als zorgverlener mogen ook zogenaamde gelijkgestelde werkzaamheden worden meegeteld. Dit is onder andere van belang voor beroepsbeoefenaren die les geven aan de opleiding tot gz-psycholoog of specialist.
  • In de rekenhulp zijn niet de uren voor bijzonder verlof opgenomen (zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof en zorgverlof). Als je een van deze vormen van verlof hebt genoten, moet je deze zelf handmatig optellen bij het totaal aantal uren uit de rekenhulp.