Herregistratie GZ-psychologen en psychotherapeuten

18-2-2016

Vorige week verstuurde het BIG-register een brief aan alle BIG-geregistreerde GZ-psychologen en psychotherapeuten, zonder wettelijk erkend specialisme, waarin 31 december 2016 als uiterste herregistratiedatum wordt aangegeven. De brief heeft als doel om GZ-psychologen en psychotherapeuten te informeren over een tijdige voorbereiding op herregistratie.

Denkt u niet te kunnen voldoen aan de werkervaringseis?
Begin dan tijdig met scholing.

Heeft u de brief niet ontvangen?
Klik dan hier om de brief te lezen.

N.B. Zorg altijd voor een actueel e-mailadres in uw digitale dossier van het BIG-register, zodat u uw correspondentie van het BIG-register op de juiste plek ontvangt.

  • Heeft u vragen over uw herregistratie als GZ-psycholoog of psychotherepeut? Dan kunt u terecht bij het BIG-register.
  • Ook vindt u op www.bigregister.nl/herregistratie per beroep een beoordelingskader waarin wordt aangegeven aan welke eisen u moet voldoen om voor herregistratie in aanmerking te komen.

U kunt ook terecht bij de NVO voor antwoorden op specifieke vragen, zoals ‘Valt mijn werkervaring onder de deskundigheid van het beroep?’. Hiervoor kunt u een email te sturen naar info@nvo.nl.