Herinnering: herregistratie BIG-register gz-psychologen

7-10-2016

Als u, als gz-psycholoog, nog geen aanvraag voor herregistratie heeft gedaan, dan heeft u nog tot 31 december 2016 de tijd om dit te doen. Doet u uw herregistratie-aanvraag  niet op tijd, dan wordt uw registratie doorgehaald door het BIG-register. Wilt u uw BIG-registratie behouden of wilt u zich niet herregistreren? Lees hier dan meer.

Herinneringsbrief herregistratie
Alle gz-psychologen die hun diploma voor 1 januari 2012 hebben ontvangen, hebben al eerder een bericht gekregen over hun herregistratie van het BIG-register. Ruim 18.000 zorgverleners hebben echter nog geen aanvraag voor herregistratie ingediend en zullen hierover binnenkort een herinneringsbrief ontvangen. Dat blijkt uit een bericht van het BIG-register aan de NVO. Als deze zorgverleners zich niet herregistreren, dan zal hun registratie worden doorgehaald. Wat dat precies betekent, vindt u op de website van het BIG-register.

BIG-registratie behouden?
Wilt u uw BIG-registratie behouden, dan kunt uw aanvraag indienen via de website: www.bigregister.nl bij het item ‘Mijn registratie’.

Niet herregistreren?
Als u besluit om geen herregistratie aan te vragen, dan kunt u dit aangeven via  ‘Mijn registratie’ op de website (kies ‘Aanvraag herregistratie’) www.bigregister.nl. U krijgt hiervan een bevestiging.
 

Vragen? 

  • Vragen die veel gesteld zijn over de gz-herregistratie, vindt u op de website van de NVO.
  • Heeft u vragen over de werkzaamheden die meetellen voor uw gz-herregistratie, dan kunt u contact opnemen met Cécile Salden, beleidsmedewerker van de NVO, via c.salden@nvo.nl of 030 - 303 17 40.
  • Voor overige vragen kunt u terecht bij het BIG-register.