Heeft u uw wettelijk verplichte beroepsregistratie bij SKJ goed afgerond? – Belangrijk: Activeer uw registratie aanvraag

20-12-2016

Professionals die zich voor november 2014 bij BAMw (tegenwoordig Registerplein) als Jeugdzorgwerker hebben geregistreerd én psychologen en pedagogen die zich via de tijdelijke wegingsregeling (TWR jeugdzorg) hebben opgegeven voor het opleidingstraject tot postmaster geregistreerde, ontvingen een zogenoemde activatiemail van SKJ.

De activatiemail vraagt de professional om akkoord te gaan met alle verklaringen door het klikken op een link in de mail. Pas na het klikken op de link en het doorlopen van de gevraagde stappen kan SKJ de professional registreren en gaat de herregistratietermijn lopen.

Als u dit nog niet heeft gedaan, wil dat zeggen dat u nog niet bent geregistreerd. Dat heeft de volgende consequenties:

  • gevolgde opleidingen en cursussen kunnen niet meetellen voor de herregistratie
  • uw werkgever handelt in strijd met de Jeugdwet wanneer hij/zij u inzet op werkzaamheden waar, volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling, een geregistreerd professional voor ingezet moet worden (lees meer: Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming)


Wij willen u dan ook verzoeken om te controleren of u daadwerkelijk geregistreerd staat bij SKJ door in het openbaar register SKJ te controleren of u als geregistreerd professional staat vermeld.

Mocht dit niet het geval zijn dan verzoeken wij u uw account bij SKJ alsnog te activeren middels de ontvangen activatiemail. Bent u niet (meer) in het bezit van de activatiemail of heeft u hulp nodig dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 030-3036477 of stuur een mail naar registraties@skjeugd.nl.

SKJ beheert het wettelijk verplichte beroepsregister en voert het tuchtrecht uit voor professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming.